footer

 

 

 

 1. Свързани с WEB

  • дизайн на лого и визия на вашите сайтове
  • изработка на анимирани банери
  • изработка на сайтове - статични или динамични
  • изработване на персонални сайтове и включване в проекта seloto.org
  • обмяна на линкове и банери между сайтовете в проекта seloto.org и други сайтове
  • поддръжка на изработеното от нас съдаржание
 2. Свързани с реклама

  • дизайн на лого и подходящ слоган
  • изработване и печат на визитки, брошури, рекламни плакати и материали
  • включване в проекта за безплатно ксерокопиране
  • фотогравски услуги - професионално заснемане и обработка, предоставяки готов продукт
  • заснемане и изработка на рекламен клип, спот
  • заснемане и монтиране на събитие
  • изработване на рекламни филми
  • излъчване на рекламния клип,събитие или филм в TV, радио или Internet.
 3. Свързани с поддръжка на хардуер и софтуер

  • консултиране при закупуване на хардуер или софтуер
  • oтдаване на хардуер под наем
  • ИТ решения
  • абонаментна поддръжка
 4. Преводачески услуги

 
footer